آمپلی فایر پروویژن مدل proA1

آمپلی فایر پروویژن مدل proA1
مدل proA1

SKY TV UT8

SKY TV UT8
مدل UT8

اندروید باکس K1

اندروید باکس K1
مدل K1

گیرنده دیجیتال پروویژن ای پی 2000

گیرنده دیجیتال پروویژن ای پی 2000
مدل IP2000

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 گلد

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 گلد
مدل 247 Gold

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 سیلور

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 سیلور
مدل 247 Silver

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 1

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 1
مدل Pro 1

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 2

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 2
مدل Pro 2

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 10

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 10
مدل 247-Pro 20 DVB-T2/HEVC

تلویزیون پروویژن پرو 43

تلویزیون پروویژن پرو 43
مدل Pro-43FHD

تلویزیون پروویژن پرو 50

تلویزیون پروویژن پرو 50
مدل Pro-50SA11

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 20

گیرنده دیجیتال پروویژن 247 پرو 20
مدل 247-Pro 10 DVB-T2/HEVC

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20 []

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20 []
مدل 247-Pro 20 [] DVB-T2/HEVC

تلویزیون پروویژن پرو 55

تلویزیون پروویژن پرو 55
مدل Pro-55S2A11

تلویزیون هوشمند پروویژن 55 اینچ QLED

تلویزیون هوشمند پروویژن 55 اینچ QLED
مدل Pro-55SQ2A11

تلویزیون هوشمند پروویژن 65 اینچ مدل pro- 65SQ2A11

تلویزیون هوشمند پروویژن 65 اینچ مدل pro- 65SQ2A11
مدل Pro-65SQ2A11

آنتن دیجیتال خانگی

آنتن دیجیتال خانگی
مدل proA1

تلویزیون پروویژن 43 اینچ

تلویزیون پروویژن 43 اینچ
مدل Pro-43FHDB

تلویزیون هوشمند پروویژن 50 اینچ

تلویزیون هوشمند پروویژن 50 اینچ
مدل Pro-50S2A11B

تلویزیون هوشمند پروویژن 55 اینچ

تلویزیون هوشمند پروویژن  55 اینچ
مدل Pro-55S2A11B

ریموت کنترل تلویزیون هوشمند کیبورددار پروویژن

 ریموت کنترل تلویزیون هوشمند کیبورددار پروویژن
مدل Smart TV remote control with keyboard, provision model

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20+[]

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20+[]
مدل 247-Pro 20+[] DVB-T2/HEVC

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20+ O

گیرنده دیجیتال پروویژن پرو 20+ O
مدل 247-Pro 20+O DVB-T2/HEVC